Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral JSKD

Datum objave: 24. 2. 2023

Razpisovalec: Javni sklad za kulturne dejavnosti

Predmet: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

 • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
 • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
 • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
 • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: – zborovska (pevski zbori in vokalne skupine), – inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji), – gledališka in lutkovna dejavnost, – folklorna dejavnost, – filmska dejavnost, – plesna dejavnost, – likovna dejavnost, – literarna dejavnost, – intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija), – mažoretna dejavnost (namenjena izključno krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju).

Cilji razpisa so:

 • dvig ustvarjalnosti;
 • razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
 • raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;
 • razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

Upravičenec: Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so:

 • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
 • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.
 • Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 245.465,00 evrov, od tega predvidoma 41.418,00 evrov za zborovsko, 22.364,00 evrov za inštrumentalno, 33.425,00 evrov za gledališko in lutkovno, 21.799,00 evrov za folklorno, 9.689,00 evrov za filmsko, 17.439,00 evrov za plesno, 21.072,00 evrov za likovno, 10.496,00 evrov za literarno ter 15.179,00 evrov za intermedijsko dejavnost. Predvidoma 52.584,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji in sofinanciranju projektov krovnih zvez avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96).

Rok prijave: 3. 4. 2023

Več