Javni razpis za izbor operacij »podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023–2026«

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Predmet: Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5).

Upravičenci: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so organizacije, ki so upravljavci inovacijskega grozda. Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije skladno s 15. točko 5. člena ZZrID, izobraževalne organizacije, gospodarska združenja in podjetja skladno s 3. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Razpisana sredstva: 9.000.000,00 evrov

Rok prijave: 10. 11. 2023

Več