Javni razpis za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Datum objave: 20. 1. 2023

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Področje: Predstavitveni katalogi

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer katalogov knjižnih del s področja leposlovja, humanistike ter esejističnih in kritiških del s področja kulture za predstavitve na tujih tržiščih.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic prijavljenih del.

Razpisana vrednost: 52.801,25

Rok za prijave: 20. 2. 2023

Več