JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

Področje: Predstavitveni katalogi

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za predstavitve na tujih tržiščih.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic prijavljenih del.

Razpisana vrednost: 78.145,85

Rok za prijave: 28. 2. 2022

Več