Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Datum objave: 19. 4. 2022

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Naziv razpisa: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Področje: Krožno gospodarstvo

Namen: Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Upravičenec: Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so samostojni podjetniki posamezniki ali gospodarske družbe, kot jih opredeljuje prvi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Razpisana vrednost: 30.000.000,00       

Rok za prijave: 18. 7. 2022 oziroma 16. 9. 2022, ob 13.00.

Več