Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31. julija 2023, katerega glavni namen je posodabljanje čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Področje: Čebelarska oprema

Upravičenec: Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Razpisana sredstva: 203.852,80

Razpisan rok: 31. 7. 2023 do 23.59

Več

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 z dne 26. 5. 2023