Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.

Upravičenci: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2024 znaša do 226.595,20 eurov.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oz. najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

Več