Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje večje varnosti in večje kakovosti čebeljih pridelkov, kar vpliva tudi na boljšo ekonomičnost ter večjo konkurenčnost čebelarjenja.

Področje: Čebelji pridelki

Upravičenec: Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki čebelarijo na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.          

Razpisana sredstva: 273.364,00

Razpisan rok: 31. 7. 2023 do 23.59

Več

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 z dne 26. 5. 2023