Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023

Datum objave: 5. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Področje: Medovite rastline

Upravičenec: Vlagatelj, ki je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo, je opravil nakup sadik medovitih rastlin, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja.           

Razpisana sredstva: 48.815,00

Razpisan rok: 31. 7. 2023 do 23.59

Več

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023 z dne 26. 5. 2023