Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Upravičenci: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2024 znaša do 20.689,20 eurov.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

Več