Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023

Datum objave: 9. 6. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Upravičenec: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa iz 14.a člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 2020-2022.

Razpisana sredstva: 15.000,00

Razpisan rok: Rok za oddajo vlog začne teči 19. junija 2023 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Več