Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

Datum objave: 13. 10. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Upravičenci: Vlagatelj je pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2024 znaša 25.676,00 eurov.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oz. najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

Več