Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Datum objave: 29. 7. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Naziv razpisa: Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Namen: Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  1. Učinkovita raba energije za naložbe na področju: naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, uvedbe sistema upravljanja z energijo, energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
  2. Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: toplotne izolacije (fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav (toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, sistema ogrevanja v stavbi), zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Upravičenec: Mikro, mala, srednja, velika podjetja

Razpisana sredstva: 3.000.000 EUR iz sredstev Sklada

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 50.000 – 1.000.000 EUR

Odplačilna doba: 144 mesecev

Rok za prijave: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več