Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Datum objave: 21. 1. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Naziv razpisa: Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Področje: Mladi kmetje

Predmet razpisa: Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Upravičenec: Mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost.

Razpisana vrednost: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 eurov.

Vložitev vloge na javni razpis: od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14.00 ure

Več