Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024

Datum objave: 19. 1. 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Upravičenec: Upravičenci do podpore so določeni v 5. členu Uredbe.

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.800.000 EUR.

Razpisan rok: 22. 4. 2024 do 13.59

Več