Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Datum objave: 11. 4. 2022

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Naziv razpisa: Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Področje: Podpora gospodarstvu

Namen: Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Upravičenec: Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

Razpisana vrednost: 9.980.000,00

Rok za prijave: Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

Več