Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Datum objave: 19. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja – Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi

Upravičenec: Programsko območje obsega osem slovenskih (Gorenjska, Goriška, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland) NUTS-3 regij.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

Razpisana sredstva: Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 846.915 EUR sredstev ESRR.

Razpisan rok: Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. julij 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem Odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

Več