Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Datum objave: 16. 12. 2022

Razpisovalec: Interreg program Slovenija-Avstrija 2021–2027

Naziv razpisa: Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

EU program: Interreg program Slovenija-Avstrija 2021–2027

Področje: Čezmejno sodelovanje

Predmet: Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.

Upravičenec: Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Razpisana vrednost: 41.500.000,00

Rok za prijave: Prvi rok za predložitev vlog je 28. februar 2023 ob 12. uri, drugi rok pa 12. december 2023 ob 12. uri.

Več