Javni razpis za projekte nakupa in urejanja kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

Datum objave: 10. 6. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu: trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in povečanje samooskrbe s hrano.

Upravičenec: Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Razpisana sredstva: 3.000.000 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 10.000 – 150.000 EUR

Odplačilna doba: 240 mesecev

Rok za prijave: od 27. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Rok za oddajo vlog je podaljšan do vključno 31. 1. 2023.

Več