Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Datum objave: 16. 4. 2023

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Namen: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

  • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
  • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
  • razvoj, nakup in implementacija sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
  • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
  • priprava in organizacija študijskih potovanj,
  • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
  • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

Upravičenec: Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo lokalnih destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Razpisana sredstva: 1.200.000,00 EUR (delež sofinanciranja je enoten in znaša do 90 % vseh upravičenih stroškov)

Razpisan rok: 10. 5. 2023 do 24:00 in 5. 6. 2023 do 24:00 oz. do porabe sredstev

Več