Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij (JR NOO DIST EE 2023)

Datum objave: 21. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Namen: Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih TP in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

Področje: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije

Upravičenec: Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe po ZGD-1, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega sistema, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije v skladu Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o oskrbi z električno energijo ter izpolnjujejo kumulativne pogoje »naravnega monopola.

Razpisana sredstva: 80.000.000,00

Razpisan rok: 30. 6. 2024 oz. do porabe sredstev

Več