Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023)

Datum objave: 5. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Področje: Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote

Upravičenec: Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Razpisana sredstva: 11.000.000,00

Razpisan rok: 19. 3. 2025 do 23.59

Več