Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Datum objave: 26. 5. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Namen: Javni razpis je usmerjen v programe usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope; SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske, SKLOP B: Napredne digitalne tehnologije, SKLOP C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Upravičenec: Prijavitelj ali član konzorcija je lahko samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba javnega ali zasebnega prava katerekoli pravnoorganizacijske oblike, javni ali zasebni zavod, društvo, zveza društev, ustanova, zadruga ali reprezentativni socialni partner na ravni države. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj samostojno ali skupaj s partnerji, ki tvorijo konzorcij. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: 5.460.000,00

Razpisan rok: 27. 6. 2023 do 12.00

Več