Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Datum objave: 19. 5. 2023

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen: Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih.

Področje: Podjetja

Upravičenec: Finančni produkt BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO posojilo) v sklopu ene vloge.

Razpisana sredstva: 8.302.376,00

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer 1. rok do 16. 6. 2023, 2. rok do 28. 7. 2023, 3. rok do 1. 9. 2023 in 4. rok do 29. 9. 2023.             

Več