Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Datum objave: 11. 11. 2022

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Naziv razpisa: Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Namen: Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

  • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 
  • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Upravičenec:

  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot, pravna oseba, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ter
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, zadruga.
  • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 50.000,00 – 1.500.000,00 EUR

Odplačilna doba: 180 mesecev

Razpisni rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 28. 11. 2022 do 30. 4. 2024.

Več