Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Datum objave: 14. 4. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom.

Cilj: Cilj javnega razpisa je podpreti predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo gospodarske dejavnosti, skladno z načeli socialne ekonomije in zadružništva, prispevali k ustvarjanju pozitivnih družbenih učinkov, širitvi ponudbe na trgu ter oblikovali poslovne modele, ki bodo zagotavljali trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma zagotovili trajno ponudbo v projektu razvitega blaga na trgu.

Upravičenec: Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, tj. registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Razpisana sredstva: 1.500.000,00 EUR

Razpisan rok: 17. 5. 2023 do 23.59

Več