Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Datum objave: 25. 3. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Predmet:  Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom.

Upravičenec: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat ali turistično atrakcijo.

Razpisana vrednost: 300.000,00

Rok za prijave: 29. 8. 2022 do 23.59

Več