Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij v tujini

Datum objave: 29. 11. 2021

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Naziv razpisa: Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij v tujini

Področje: Štipendije za specializirane poklice

Namen: V okviru javnega razpisa se zagotavlja sredstva za pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Upravičenec: Osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, niso starejše od 29 let in v času študija prebivajo v državi, v kateri se izvaja študij. Več v 3. točki razpisa.

Razpisana vrednost: 696.927,22

Rok za prijave: 27. 12. 2021 do 23.59

Več