Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022

Datum objave: 19. 4. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Naziv razpisa: Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022

Področje: Dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture

Namen: Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022.

Upravičenec: Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne sme biti starejši od vključno 29 let. Več v tretji točki razpisa.

Razpisana vrednost: 66.500,00

Rok za prijave: 16. 5. 2022 do 23.59

Več