Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023

Datum objave: 10. 2. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Upravičenec: Nosilec kmetijskega gospodarstva

Razpisana vrednost: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 90.000 eurov.

Rok za prijave: 30. 11. 2023 do 12.00

Več