JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev

Datum objave: 17. 2. 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet: Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora se zagotovi za sektorje sadja, vrtnin, prašičjega mesa oziroma za zaključek naložb.

Namen: Namen ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, je pomoč kmetijskim gospodarstvom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, zaradi povečanja cene električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala, s ciljem ohranitve ekonomske sposobnosti teh kmetij in MSP.

Cilj: Cilj ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep izredna začasna podpora) je ohranitev ekonomske sposobnosti kmetijskih gospodarstev, zaradi povečanja cene električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala.

Upravičenec: Nosilec kmetijskega gospodarstva

Razpisana vrednost: do vključno 8.500.000,00 evrov

Rok za prijave: 15. 3. 2023 do 12.00

Več