Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Datum objave: 24. 6. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Področje: Čebelarstvo

Namen: Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Upravičenec: Registrirana čebelarska društva

Razpisana vrednost: Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 znaša do 20.000 eurov. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 EUR na registrirano čebelarsko društvo.

Rok za prijave: 15. 7. 2022 do 23.59

Več