Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022  

Datum objave: 24. 6. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022

Področje: Čebelarstvo

Namen: Namen podpore je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic

Upravičenec: Registrirana čebelarska društva

Razpisana vrednost: Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za programsko leto 2022, znaša do 90.000 eurov. 

Rok za prijave: 15. 7. 2022

Več