Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Datum objave: 3. 1. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa: Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Področje: Turizem

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij: (1) nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij ter (2) izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer: (a) hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*, (b) kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Upravičenec: Mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, za sklop A se lahko prijavijo (poleg navedenih) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…). Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma.

Razpisana vrednost: 48.823.529,41

Rok za prijave: 10. 2. 2022 do 23.59

Več