Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025

Datum objave: 22. 9. 2023

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije

Predmet: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve so: (1) promocija podjetniške kulture: informiranje in promocija, dogodki SPOT Svetovanje; (2) izvajanje celovitih podpornih storitev: osnovno SPOT svetovanje, usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci, usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji, podjetniško mentoriranje.

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane navedene storitve tega javnega razpisa za vse potencialne podjetnike in MSP.

Poleg navedenih storitev bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v 3. poglavju tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.

Namen: Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij SPOT Svetovanje in inkubatorjev. Vodje konzorcija, kot tudi vsakega posameznega konzorcijskega partnerja, so: pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je vpisana v Poslovni register Slovenije in izpolnjuje naslednja pogoja: – da je primerljive storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajal že najmanj dve leti pred datumom objave javnega razpisa, – da opravlja dejavnost na geografskem območju, ki ga navaja v prijavi na javni razpis. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: 7.763.964,00

Rok za prijavo: 20. 10. 2023

Več