Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Priložnost zame«

Datum objave: 3. 3. 2023

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet: Subvencija 700 EUR na mesec za zaposlitev brezposelnih, ki so v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje prijavljeni najmanj dve leti brez prekinitve.

Izplačevanje subvencije poteka največ 12 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas. Delodajalec mora ohraniti zaposlitev najmanj eno leto.

Upravičenec: Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta, kot je npr. podružnica, poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana vrednost: Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Priložnost zame znaša 3.500.000,00 EUR, od tega 1.500.000,00 EUR v letu 2023 in 2.000.000,00 EUR v letu 2024.

Rok za prijave: od vključno 8. 3. 2023 do vključno 31. 7. 2023 oziroma do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev

Več