Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa »Hitrejši vstop mladih na trg dela«

Datum objave: 1. 2. 2023

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Predmet: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Namen: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k:
· zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas,
· pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja,
· usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj: Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 3350 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Vključujejo se lahko osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz. Subvencija za zaposlitev se izplačuje 18 mesecev.

Upravičenec: Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije.

Razpisana vrednost: Okvirna višina sredstev znaša 23.700.000,00 evrov.

Rok za prijave: Javno povabilo je odprto od 1. 2. 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023. Povabilo je podaljšano do 31. marca 2024.

Več