Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu (4. – 6. oktober 2023)

Datum objave: 18. 5. 2023

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Namen: Namen javnega povabila je izvajanje uspešne promocije Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije s pomočjo predstavitve tržno zanimivih investicijskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin na izbranih mednarodno investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini.

Predmet: Predmet javnega povabila je predstavitev tržno zanimivih investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin, ki se bodo skupaj predstavila na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu.

Upravičenec: Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali pravne osebe javnega prava, ki imajo tržno zanimive investicijske projekte in ki razvijajo tehnološke rešitve za nepremičninski sektor ter jih želijo predstaviti na mednarodnih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini in promovirati Slovenijo kot lokacijo za visoko tehnološke tuje neposredne investicije. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi druge posebne pogoje.

Rok prijave: najkasneje do 12. 6. 2023, do 13. ure

Več