Koncept skupnostnih sončnih elektrarn predstavljen tudi občanom občine Miren-Kostanjevica

  • Post category:Novice

Delavnice o energetskih skupnostih, ki jih je Zavod za zeleni razvoj Soške doline skupaj z Institutom »Jožef Stefan« Ljubljana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE začel organizirati oktobra 2022 za krajane občine Kanal ob Soči, se nadaljujejo v regiji – tokrat v občini Miren-Kostanjevica.

Tematska srečanja na temo učinkovite rabe obnovljivih virov energije (sonca), ki jih vodijo strokovnjaki z Instituta »Jožef Stefan« Ljubljana – Center za energetsko učinkovitost in Goriške lokalne energetske agencije GOLEA, prinašajo odgovore na vprašanja, kako se zoperstaviti izjemni rasti cen električne energije kot tudi težnji EU po trajnostni prihodnosti našega planeta.

Dejstvo je, da se zaradi izjemne rasti cen električne energije zanimanje za gradnjo individualnih sončnih elektrarn izredno povečuje. Poleg gradnje lastnih sončnih elektrarn pa so danes prepoznane tudi druge možnosti, kot so energetske skupnosti ali zadruge, v katere se lahko vključijo Občine kot javne institucije, gospodinjstva ali podjetja, ter na ta način privarčujejo pri stroških električne energije.

Predstavitev priložnosti za doseganje energetske učinkovitosti v občini Miren-Kostanjevica 17. aprila 2023 v Mirnu.
Ponovitev delavnice sledi 31. maja 2023 v Kostanjevici na Krasu.