Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Področje: Krediti

Namen: Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 evrov

Upravičenec: Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 evrov

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več