Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Področje: Krediti

Namen: Krediti v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov z dobo kreditiranja od 1 do 10 let

Upravičenec: Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov

Rok za prijave: 31. 12. 2023

Več