Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Področje: Financiranje

Namen: Program omogoča dve obliki financiranja: konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital.

Upravičenec: Mikro in mala podjetja oblikovana kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna družba

Razpisana vrednost: Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov.

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več