LOKALNO PF

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Upravičenec: 

  • Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot javni zavod, javni raziskovalni zavod, skupnost zavodov, zbornica, gospodarska zbornica, javni sklad, ustanova, ostale organizacije, organizirane kot nevladna/študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.
  • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev,
  • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: 10.000-150.000 EUR

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Več