Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Področje: Posojila

Namen: Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Upravičenec: Samostojni podjetniki, mikro, mala ali srednje velika podjetja, zadruge in socialna podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več