Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Področje: Posojila

Namen: Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV

Upravičenec: Samostojni podjetniki, mikro ali mala podjetja, zagonska podjetja oziroma start-up in socialna podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več