Na OŠ Kanal in OŠ Deskle v sklopu programa H2STUDENT pripomogli k zavedanju o negativnih vplivih motorjev na izgorevanje na okolje

  • Post category:Novice

Zavod za zeleni razvoj Soške doline je 26. januarja na osnovni šoli v Kanalu in 27. januarja 2022 na osnovni šoli v Desklah v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru organiziral delavnici H2STUDENT. Učenci so se skozi igro osvestili o negativnih vplivih motorjev na izgorevanje na kakovost zraka ter pomenu trajnostne mobilnosti in okoljske trajnosti.

Program H2STUDENT, razvit v podjetju ECUBES tehnologije d.o.o. iz Nove Gorice, so na obeh osnovnih šolah iz občine Kanal ob Soči izvedli profesorji iz Fakultete za logistiko iz Celja. Program poteka v treh delih; najprej se učenci preko interaktivnega predavanja seznanijo s področjem trajnostne mobilnosti in uporabe vodika v prometu, v drugem delu sestavljajo avtomobilčke iz lego kock ter se nenazadnje preizkusijo v spretnostni vožnji z avtomobilčki, ki jih poganja vodik.

Glaven namen delavnice je dvig tehnološke ozaveščenosti ter skozi igro vzbuditi med mladimi zanimanje za vodik kakor tudi jih navdušiti, da se bodo odločali za študij in bodoče poklice, povezane z novimi vodikovimi (H2) tehnologijami.

Program H2STUDENT je učencem iz občine Kanal ob Soči omogočil, da so med prvimi osnovnošolci iz Slovenije spoznali vodik in imeli z njim izkušnjo.

Zavod za zeleni razvoj Soške doline je z izvedenima delavnicama nadaljeval že v lanskem letu začeto izobraževanje na področju vodika v e-mobilnosti in ga bo nadaljeval tudi v prihodnje.