Na Osnovni šoli Kanal in Gimnaziji Tolmin izvedene delavnice H2STUDENT

  • Post category:Novice

Zavod za zeleni razvoj Soške doline je za učence Osnovne šole Kanal in dijake Gimnazije Tolmin v juniju 2021 organiziral izobraževalne delavnice »H2STUDENT«. Mladi so se seznanili z zelenimi tehnologijami, s katerimi se bodo srečevali bodisi kot uporabniki vozil na vodik bodisi kot strokovnjaki v poklicih, povezanih z vodikovimi tehnologijami. Program H2STUDENT, razvit v podjetju ECUBES tehnologije d. o. o. iz Nove Gorice, je izvedla Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru.

Gre za uporabo vodika v e- mobilnosti. Promet je namreč eden od pomembnih dejavnikov, ki negativno vpliva na okolje. Iz Zelenega dogovora, ki ga je v letu 2019 pripravila Evropska komisija je razvidno, da so se emisije iz prometa, ki predstavljajo približno 25 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov v EU, v zadnjih letih povečale. Prav zato so tudi v tem sektorju potrebne velike spremembe; ena od njih je opuščanje fosilnih goriv in prehod na zeleno mobilnost.

Program H2STUDENT je razvilo podjetje ECUBES tehnologije d. o. o. iz Nove Gorice, izvaja pa ga Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Njeni predstavniki so v prvi polovici junija izvedli tri delavnice. Na Osnovni šoli Kanal se je izobraževanja, ki je potekalo 3. junija, udeležilo 20 devetošolcev, 9. junija 2021 pa 26 učencev iz 8. razreda. Delavnice na Gimnaziji Tolmin 8. junija 2021 se je udeležilo skupaj 41 dijakov iz 2., 3. in 4. letnika omenjene gimnazije.

Mladi so v več skupinah sestavljali avtomobilčke iz lego kock, ki jih poganja vodik, in se na koncu preizkusili, kdo bo s tem avtomobilčkom hitreje prevozil začrtani poligon. Gre torej za izobraževalno tekmovalni program, ki – kot pravi dr. Matjaž Knez s fakultete za logistiko – med mladimi promovira vodik in brezemisijski transport. Ob krajšem predavanju, igri in tekmovanju so se učenci seznani z negativnim vplivom emisij transporta na ozračje in z alternativnimi viri energij, kot je vodik, ki teh vplivov nima.

Program tako na način, ki je za mlade privlačen, med njimi širi zavest o nujnih spremembah v transportu, pokaže eno od možnosti na poti do zelene mobilnosti in jih skuša navdušiti za šolanje za poklice, v katerih se bodo lahko spopadli z razvojem novih, zelenih tehnologij.

Poučne in atraktivne delavnice so navdušile mlade in prepričale njihove mentorje, zato bo Zavod predvidoma konec januarja 2022 skupaj z ekipo Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru ponovno izvedel delavnice na Osnovni šoli Kanal, kakor tudi na Osnovni šoli Deskle.

Izobraževanje, osveščanje ljudi o možnih in potrebnih spremembah in prilagoditvah, da bodo na našem planetu lahko kvalitetno živeli naši otroci in vnuki, je nujnost. In najbolj učinkovito je s tem začeti pri najmlajših. Zato je interes Zavoda postopno širiti tovrstno izobraževanje tudi na območje drugih občin Soške doline.