Napoved javnih razpisov MGTŠ v letu 2023

  • Post category:Novice

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je na novinarski konferenci 14. februarja 2023 predstavilo načrt razvojnih finančnih spodbud za slovensko gospodarstvo, turizem in šport v letu 2023. Skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko bo gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih razvojnih spodbud, od tega 304,9 milijona evrov z lastnimi sredstvi.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo poleg subvencij za omilitev rasti cen energentov iz Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v letu 2023 svojim ciljnim skupinam ponudilo 28 ukrepov v vrednosti 304,9 milijona evrov razvojnih spodbud. Ti zajemajo ukrepe pod neposredno pristojnostjo ministrstva, in sicer nove objave ali pa odpiranja že objavljenih ukrepov ter zajemajo tako storitve podpornega okolja za podjetja kot tudi povratne ali nepovratne finančne spodbude.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednjih osem področij:

  • nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva – skupaj 110 milijonov evrov oziroma 36,1 % razpisanih sredstev. Gre za vzpostavitev novih finančnih instrumentov pri Slovenskem podjetniškem skladu in SID banki na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize;
  • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov oziroma 27,2 %;
  • raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov oziroma 11,1 %;
  • podjetništvo in internacionalizacija – 29,3 milijona evrov oziroma 9,6 %;
  • šport – 16,8 milijona evrov oziroma 5,5 %;
  • spodbujanje lesno predelovalne industrije –13,0 milijona evrov oziroma 4,3 %;
  • spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov oziroma 3,5 %;
  • krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov oziroma 2,7 %.

Brošura Načrt razvojnih spodbud 2023

Predstavitev razvojnih spodbud 2023, novinarska konferenca, 14. 2. 2023

Vir: MGTŠ, 15. 2. 2023