NVO PF

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet: Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Upravičenec: 

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: (1) fizična oseba – kmetija, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva,  (2) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva. 
  • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
  • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Oblika sredstev: Posojilo

Min in max višina sredstev: min: 10.000 €, max: 150.000 €

Razpisan rok: Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Več