Občina Kanal ob Soči je objavila Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn

  • Post category:Novice

Zavod za zeleni razvoj Soške doline je na osnovi pooblastila Občine Kanal ob Soči, v sodelovanju z Goriško Lokalno Energetsko Agencijo (GOLEA), pridobil ustrezno dokumentacijo za prvi sklop stavb na lokacijah Osnovne šole Kanal, Osnovne šole Deskle in Kulturnega doma Deskle.

Na osnovi tega je Občina Kanal ob Soči 18. februarja 2022, skladno z najavo v Uradnem listu RS št. 20/2022, na svoji spletni strani objavila Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn.

Namen izgradnje sončnih elektrarn je v zmanjšanju stroškov električne energije v stavbah v lasti Občine, možnem vključevanju gospodinjstev v energetske skupnosti in nadomeščanju fosilnih goriv z obnovljivimi.

Celotna dokumentacija, vezana na predmetni javni poziv, je objavljena na spletni strani Občine Kanal ob Soči.